Algemene Voorwaarden Pechhulp

Algemene voorwaarden Pechhulp

1. Algemeen  
1.1 Wat bedoelen wij met...  
1.2 Wat mag je van ons verwachten?  
1.3 Wat verwachten wij van jou?  
1.4 Mogen wij de premie en de voorwaarden veranderen?  
1.5 Kan iedereen zich aanmelden voor de pechhulp? 
2. Jouw verzekering  
2.2 Wanneer eindigt je verzekering?  
2.3 Mogen wij je verzekering beëindigen?  
2.4 Wie is verzekerd?  
2.5 Waarvoor ben je verzekerd?  
2.6 Heb je schade die het gevolg is van terrorisme?  
2.7 Waarvoor ben je niet of beperkt verzekerd?  
3. Premiebetaling  
3.1 Op welke manier betaal je de premie?  
3.2 Op welk moment betaal je de premie? 
3.3 Wat gebeurt er als je niet op tijd betaalt?  
4 Wat doet Cortenraad Auto’s met je persoonsgegevens?  
5 Klachten en geschillen  
5.1 Ben je niet tevreden? 
5.2 Klachten- en geschillenprocedure BOVAG 
5.3 Bevoegde rechter  
Aanvullende Voorwaarden Pechhulp Nederland 
1.1 Waarvoor ben je verzekerd? 
1.2 Waar ben je verzekerd?  
Aanvullende Voorwaarden Pechhulp Nederland+Europa 
1.1 Waarvoor ben je verzekerd? 
1.2 Waar ben je verzekerd?  
Aanvullende Voorwaarden Pechhulp Nederland+Europa+Caravan/Aanhangwagen 
1.1 Waarvoor ben je verzekerd?  
1.2 Waar ben je verzekerd? 

 

Met de Cortenraad Pechhulp ben je verzekerd voor hulp als je pech hebt met je voertuig in Nederland en/of Europa. Je wilt zekerheid als bestuurder van je voertuig. 
Deze voorwaarden zijn een afspraak tussen jou en ons.  
De Cortenraad Pechhulp bestaat uit deze voorwaarden en je Mobiliteitspasje. 

Verzekeringsvoorwaarden 

De verzekeringsvoorwaarden bestaan uit algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden. In deze voorwaarden lees je onder andere waarvoor je verzekerd bent en waarvoor niet. En ook waar en voor welke kosten je verzekerd bent. 
Voor al onze afspraken geldt het Nederlandse recht. 

Je kunt je verzekeren voor de onderdelen: 

 • Pechhulp Nederland
 • Pechhulp Nederland + Europa 
 • Pechhulp Nederland + Europa + Caravan/Aanhangwagen 

Wanneer en welke hulp je van ons krijgt, hangt af van de keuze die je hebt gemaakt bij het sluiten van deze verzekering. Welke onderdelen je hebt afgesloten, staat op je Mobiliteitspasje. 

Wij zijn extra alert op fraude. Wat houdt dat in? Je mag ervan uitgaan dat wij bij Cortenraad Auto’s er alles aan doen om de premies blijvend laag te houden en onze dienstverlening optimaal. Eén van de manieren waarop we dat doen, is door 

zeer alert te zijn op fraude bij het aanvragen van verzekeringen en bij schadeaangiftes. Als we fraude constateren, wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ook melden wij de fraude in het frauderegisters voor verzekeraars. Dit kan vergaande gevolgen voor je hebben bij het afsluiten van nieuwe verzekeringen. Wij zeggen je verzekering op en 

hebben ook de mogelijkheid om al jouw andere verzekeringen bij Cortenraad Autos’ te beëindigen. 

Belangrijke informatie 

Wat moet je doen als je door pech niet meer verder kunt rijden? 

Bel onze Alarmcentrale voor directe hulp: +31 (0) 88 112 12 27 Dit nummer is altijd bereikbaar. 

Wil je een (kenteken)wijziging doorgeven of heb je een vraag? 

• Bel dan met ons op 043-4589800 tijdens kantooruren.  

Kijk voor de actuele telefonische bereikbaarheid van ons op www.cortenraadautos.nl/contact 

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn een afspraak tussen jou en ons. Met jou bedoelen wij de persoon die de verzekering heeft afgesloten (verzekeringnemer). Met jou bedoelen wij ook alle personen die toestemming hebben om met jouw bij ons verzekerde voertuig te rijden. Cortenraad Auto’s is gevestigd Aan de Fremme 46 in Margraten. 

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK Nr.  52238652

 • Met aanhangwagen bedoelen wij de aan je auto gekoppelde toercaravan, vouwkampeerwagen, bagagewagen of trailer. Als het voor een bepaalde aanhangwagen wettelijk verplicht is, moet de aanhangwagen in Nederland geregistreerd staan. 

 • Met bagage bedoelen wij de door jou meegenomen zaken, als deze onderdeel uitmaken van je reisbagage of kampeeruitrusting. (Brom)fietsen, surfplanken en overige kleine vaartuigen zien wij ook als bagage. 

 • Met een categorie B auto bedoelen wij een compacte, kleine klasse auto. Voorbeelden hiervan zijn; Fiat Panda, Renault Clio, Citroën C3, Volkswagen Polo, Hyundai i20. 

 • Met een categorie D auto bedoelen wij een middenklasse auto. Voorbeelden hiervan zijn Hyundai i40, Volvo V40, Volkswagen Passat. 

 • Met gelijkwaardig uitgebreid vervangend vervoer bedoelen wij een vervangende auto gelijkwaardig aan de personenauto die door Cortenraad Auto’s bij Cortenraad Alarmcentrale is aangemeld. Als maximum geldt categorie D auto. 

 • Cortenraad Alarmcentrale beoordeelt in hoeverre een vervangende auto gelijkwaardig is aan het verzekerde voertuig. 

 • Met Mobiliteitspas bedoelen wij het door ons aan de verzekeringnemer afgegeven pasje waarop de belangrijkste gegevens van de verzekering staan. Ook het kenteken van het op deze verzekering verzekerde voertuig staat op de Mobiliteitspas. 

 • Met pech bedoelen wij een gebeurtenis waarbij je met het verzekerde voertuig niet (veilig) verder kunt rijden door een plotseling defect aan het voertuig. Met plotseling bedoelen wij dat het defect voor het begin van de reis niet bekend is en niet te voorzien is.

Wij zien ook als pech: 

 • Een lekke band. 

 • Verloren, afgebroken of in een gesloten auto achtergelaten sleutels. 

Het defect moet veroorzaakt zijn door een eigen gebrek. De oorzaak van het defect moet dus in het voertuig zelf liggen. Een defect aan het voertuig veroorzaakt door een van buitenkomende, plotselinge en onvoorziene gebeurtenis valt niet onder de definitie pech. Dus als je bijvoorbeeld niet verder kunt rijden door een ongeluk, heb je geen recht op pechhulp. 

Met een eigen gebrek bedoelen wij een slechte eigenschap van het voertuig die het voertuig niet behoort te hebben. Het gebrek is dus niet veroorzaakt door de inwerking van een buiten het voertuig liggend evenement. Onder een eigen gebrek wordt bijvoorbeeld verstaan: 

 • Fouten of defecten van het gebruikte materiaal of in de constructie van het voertuig. 
 • Verkeerde constructie van of gebruik van verkeerde materialen in het voertuig. 
 • Met pechhulp bedoelen wij dat je hulp krijgt als je pech hebt met je voertuig, zodat je weer verder kunt rijden. Welke hulp je van ons krijgt, staat beschreven in de aanvullende voorwaarden. 
 • Met Cortenraad Alarmcentrale bedoelen wij de alarmcentrale die onze hulpverlening uitvoert: 

AA-Team 
Carrouselweg 9 
3225 LN Hellevoetsluis 

 • Met verzekeringsjaar bedoelen wij een jaar nadat de verzekering is gestart en ieder jaar dat daar op volgt. 
 • Met voertuig bedoelen wij de personenauto met een Nederlands kenteken die bij de Cortenraad Alarmcentrale is aangemeld en vermeld staat op de Mobiliteitspas. 

 • Het voertuig mag niet zwaarder zijn dan 3.500 kg. Met het gewicht bedoelen wij het eigen gewicht plus het laadvermogen. 

 • Auto’s die volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geregistreerd staan als bedrijfsvoertuig en kampeerwagens (campers) vallen ook onder het begrip voertuig.  

 • Met zuivere huurkosten bedoelen wij de vaste kosten voor de huur van een voertuig. Hierin is niet inbegrepen: brandstofkosten, aftankkosten, eventuele kosten voor schade, extra kilometers, ophaalkosten en/of bekeuringen. 

Je mag van ons verwachten dat: 

 • Wij je zo snel mogelijk telefonisch te woord staan of reageren op je e-mail of brief. 
 • Wij je met respect behandelen. 
 • Wij de kosten die verzekerd zijn vergoeden. 
 • Wij je zo snel mogelijk helpen. 

Om in aanmerking te komen voor pechhulp, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Doe je dat niet, dan kan je recht op pechhulp komen te vervallen. 

Melden 
Wij verwachten dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de Cortenraad Alarmcentrale als je pech hebt met je auto. 
Wacht je zo lang met het melden van de pech, dat wij alleen nog kunnen helpen met meer werk en/of extra kosten? Dan brengen wij deze extra kosten bij jou in rekening. 

Meewerken en informatie geven 
Ook wordt van je verwacht dat je goed meewerkt en ons alle benodigde informatie geeft. Dit houdt in dat wij het volgende van je verwachten: 

 • Hebben wij of de Cortenraad Alarmcentrale vragen, of geven wij of de Cortenraad Alarmcentrale aanwijzingen? Dan verwachten wij dat je met ons meewerkt. 
 • Je geeft alle informatie en documenten die van belang zijn aan ons en/of de Cortenraad Alarmcentrale. Als het nodig is, geef je ons en/of de Cortenraad Alarmcentrale een machtiging om noodzakelijke informatie bij anderen op te vragen. 
 • Je werkt mee bij het verhalen van de kosten van pechhulp op een ander. 
 • Je doet niets wat nadelig is voor de pechhulpverlening of wat nadelig is voor onze belangen. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat het mankement aan je voertuig niet verergert en dat je op tijd naar de garage gaat. 
 • Ben je via deze verzekering niet verzekerd voor bepaalde diensten en kosten? Dan verwachten wij van je dat je onze rekeningen of die van de Cortenraad Alarmcentrale betaalt. Dit moet binnen 14 dagen. Betaal je niet? Dan zijn alle extra incassokosten voor jouw rekening. 

Wijzigingen doorgeven 
Geef de volgende wijzigingen altijd zo snel mogelijk aan ons door, maar in ieder geval binnen 30 dagen: 

 • Kentekenwijziging 
 • Adreswijziging 
 • Als je IBAN wijzigt waarvan wij de premie afschrijven 
 • Als de verzekeringnemer emigreert naar het buitenland of langer dan 6 maanden in het buitenland verblijft 
 • Als je je voertuig hebt verkocht 
 • Als je voertuig is gestolen 
 • Als je voertuig “total loss” is. Dat is het geval als de kosten van slepen, vervoer en/of reparatie hoger zijn dan de restwaarde van het voertuig. 

Bij emigratie, verkoop, diefstal of "total loss" verklaring van je voertuig, zal de verzekering een dag na binnenkomst van de verklaring worden beëindigd. Eventueel te veel betaalde premie krijg je dan terug. Je leest hier meer over in artikel 2.3. 

Gevolg van niet voldoen aan onze verwachtingen 
Houd je je niet aan een of meer van de in deze voorwaarden genoemde afspraken en hebben wij daardoor hogere kosten? Dan vervalt je recht op pechhulp. We kunnen onze kosten ook bij jou in rekening brengen of aftrekken van de vergoeding. 

Wij mogen de premie en de voorwaarden van de verzekering altijd veranderen per verzekeringsjaar. Als wij dit doen, dan laten wij je dit een maand voor de wijziging weten. Ben je het niet eens met deze wijziging? Dan kun je de verzekering beëindigen. Meer informatie vind je onder artikel 2.2. 

Nee, enkel personen die woonachtig zijn in de Provincie Limburg. Omdat wij de premie laag willen houden en de meeste pech gebeurt in de woonplaats van de verzekerde hebben wij ervoor gekozen om de pechhulp momenteel enkel aan te bieden aan personen die in ons verzorgingsgebied wonen. Natuurlijk is er wel dekking in heel Nederland en Europa. 

2. Jouw verzekering

Je bent verzekerd vanaf de datum die op je Mobiliteitsbewijs staat. 
Let op: er kan een wachttijd gelden. 

Wachttijd 
Voor alle Pechhulp geldt een wachttijd van 5 werkdagen na je aanvraag. In de tussentijd heb je geen recht op pechhulp. 

Voor de Pechhulp Nederland + Europa of Europa + Caravan moet de pechhulp 24uur voor vertrek uit Nederland zijn afgesloten. 

Als de verzekering begint, ben je 12 maanden verzekerd. Aan het einde van de 12 maanden verlengen wij je verzekering automatisch met weer één jaar. Wil je dat de verzekering na het eerste jaar niet automatisch wordt verlengd? Laat ons dat dan een maand voor de vervaldatum weten zodat we de verzekering tijdig voor je kunnen stopzetten. 

Ja, in de volgende gevallen mogen wij je verzekering beëindigen: 

 • Aan het einde van een verzekeringsjaar mogen wij je verzekering zonder reden opzeggen. Als wij dit doen, laten wij je dit minimaal een maand voor het einde van het verzekeringsjaar weten. 
 • Je hebt ons zonder opzet onjuiste of onvolledige informatie gegeven toen je de verzekering afsloot. Als wij de goede informatie hadden gehad, zouden wij je verzekering niet hebben geaccepteerd. 
 • Je hebt de premie niet of niet op tijd betaald. 
 • Je kunt schulden niet meer betalen en de rechter heeft schuldsanering uitgesproken. 
 • Je bent failliet verklaard. 
 • Je hebt vaak of onduidelijke pech bij ons gemeld. 
 • Je hebt geweld gebruikt tegenover de door Cortenraad Alarmcentrale ingeschakelde hulpverlener(s) of je hebt de hulpverleners bedreigd. 

In al deze gevallen passen wij een opzegtermijn van 1 maand toe. Behalve als je de premie niet op tijd betaalt. Je ontvangt dan van ons een waarschuwing als we besluiten om de verzekering te beëindigen en per wanneer. 

Wat doen wij als je vaak of onduidelijke pech bij ons meldt? 

Als je vaak of onduidelijke pech meldt, kan dat voor ons reden zijn om te bekijken wat de oorzaken van deze pechmeldingen zijn. Wij bekijken dan ook of je pech in de toekomst kunt voorkomen. Wil je daaraan niet meewerken of denken wij dat je gedrag niet gaat veranderen? Dan kunnen wij je verzekering beëindigen. 

Wij mogen je verzekering per direct beëindigen als: 

Je hebt gefraudeerd. Met fraude bedoelen wij dat je ons opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven: 

 • bij het afsluiten en wijzigen van de verzekering
 • bij de pechmelding. 

Wij hebben ook de mogelijkheid om al jouw andere verzekeringen bij Cortenraad Auto’s te beëindigen. Als wij dit doen, laten wij je dit minimaal twee maanden voor het einde van het verzekeringsjaar weten. 

Toelichting 
Wat bedoelen wij met fraude?
 

Met fraude bedoelen wij dat er bij het afsluiten van de verzekering of bij pech onwaarheden worden verteld. Of er wordt pech gemeld die er in werkelijkheid niet is. Of de toedracht van de pech is in werkelijkheid anders dan opgegeven. 

Voorbeelden zijn: 

 • Bij het sluiten van een verzekering vermeld je bewust niet dat een andere verzekeraar je een verzekering heeft geweigerd of opgezegd. Je hebt dit gedaan met de bedoeling ons te misleiden. 
 • Je meldt dat de pech zojuist ontstaan is. De pech is in werkelijkheid al voor de ingangsdatum van deze verzekering ontstaan. 

De verzekering wordt altijd afgesloten voor de periode van 12maanden en de premie blijft verschuldigd tot einde contract datum.
In de volgenden situaties mag de verzekering omgezet worden naar een andere auto vanaf het moment dat: 

 • De verzekeringnemer emigreert naar het buitenland of als de verzekeringnemer meer dan 6 maanden in het buitenland verblijft. 
 • Je voertuig is verkocht. 
 • Je voertuig is gestolen. 
 • Je voertuig "total loss" is. 

Let op: je moet deze wijzigingen wel altijd direct aan ons doorgeven. 

Alle bestuurders van het voertuig waarvan het kenteken door Cortenraad Auto’s is aangemeld bij de Cortenraad Alarmcentrale, zijn verzekerd. Ook de passagiers zijn verzekerd. 

Met de Cortenraad Pechhulp ben je verzekerd voor hulp bij pech aan je voertuig in Nederland en/of Europa. Als je de aanvulling Caravan/Aanhangwagen hebt afgesloten, ben je ook verzekerd voor pechhulp voor je caravan/aanhangwagen in Nederland en Europa. Wanneer en waar je pechhulp krijgt, hangt af van de keuze die je hebt gemaakt bij het sluiten van deze verzekering. 

Welke onderdelen je hebt afgesloten, staat op je Mobiliteitspas. In de aanvullende voorwaarden staat per onderdeel waarvoor je verzekerd bent. 

Dan geldt het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Dit betekent dat wij niet meer betalen dan het bedrag dat wij zelf ontvangen van het NHT. Informatie hierover vind je op www.terrorismeverzekerd.nl

 

Wij verlenen geen pechhulp of vergoeden niet als: 

 1. De pech het gevolg is van een verkeersongeluk. 
 2. Het voertuig is gestrand in sneeuw of modder. 
 3. De pech het gevolg is van een slechte staat van onderhoud of de pech bij het begin van de reis was te verwachten. 
 4. De pech gelijk is aan een vorige pechmelding en de oorzaak van de pech niet of niet adequaat verholpen is. 
 5. Het voertuig op eigen kracht naar een garage is gereden. 
 6. Je niet hebt gewacht bij je voertuig op de komst van de ingeschakelde hulpverlener. 
 7. De hulpverlening door een ander dan de Cortenraad Alarmcentrale is of wordt geregeld. De kosten hiervoor zijn niet verzekerd. Als de Cortenraad Alarmcentrale uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor hulpverlening door een andere hulpverlener, dan zijn de kosten hiervoor wel verzekerd. 
 8. Voor het bieden van hulp plaatselijke wetten of regels overtreden moeten worden. 
 9. Verzekerde verzoekt om een voertuig niet naar een erkende garage te vervoeren, maar naar bijvoorbeeld zijn eigen huis. Dan vervallen daarna alle rechten op verdere hulpverlening, vervoer van het voertuig of het recht op een vervangende auto. Dit geldt uiteraard ook als het om een caravan/aanhangwagen gaat. 
 10. Een verzekerde voor een tweede keer hulp vraagt na de eerste hulpverlening als met de eerste hulpverlening werd gestopt op verzoek van de verzekerde of door zijn gedrag. Of het opnieuw uitvallen van het voertuig het gevolg is van het niet opvolgen van adviezen van de hulpverlener(s). 
 11. Je kosten moet maken door te late inlevering van een gehuurd of gecharterd voertuig. Deze kosten worden niet door ons vergoed. 
 12. De pech het gevolg is van gebruik van het voertuig voor lesdoeleinden, verhuur of vervoer van personen of goederen tegen een vergoeding en je daarbij winst maakt. 
 13. Er sprake is van pech op een racebaan, bij sportauto-evenementen of tijdens behendigheids- of snelheidswedstrijden. 
 14. Het voertuig niet tijdig APK gekeurd is. 
 15. De pech het gevolg is van wijzigingen aan het voertuig zonder toestemming van de fabrikant of de importeur en/of de Rijksdienst voor het Wegverkeer. 
 16. De pech veroorzaakt is omdat het voertuig of caravan/aanhangwagen niet aan de wettelijke eisen voldoet. 
 17. De pech het gevolg is van handelingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en/of regelingen. Dit geldt niet als jou niets te verwijten is. 
 18. Een geldig kentekenbewijs ontbreekt, het kenteken geschorst is of als het kenteken een exportkenteken of handelaarskenteken is (groene platen). 
 19. Aan de bestuurder van het voertuig de rijbevoegdheid was ontzegd. 
 20. Je tegenover de door Cortenraad Alarmcentrale ingeschakelde hulpverlener(s), fysiek, psychisch of verbaal geweld hebt gebruikt. Of als je hen hebt bedreigd of je op een andere manier agressief hebt opgesteld. Dit wordt beoordeeld door de ingeschakelde hulpverlener(s); 
 21. Er sprake is van opzet, roekeloosheid of grove schuld. 
 22. Je hebt gefraudeerd. 
 23. De kosten ten gevolge van verkeerde getankte brandstof 

 

3. Premiebetaling

Bij het afsluiten van de verzekering heb je toestemming gegeven voor automatische incasso. Wij schrijven de premie automatisch af van je IBAN rond de datum waarop je de premie moet betalen.

De premie moet je vooraf betalen. 

Kan de premie niet op tijd automatisch door ons worden afgeschreven omdat je bijvoorbeeld te weinig saldo hebt? En betaal je de premie ook niet op een andere manier op tijd? Dan ontvang je van ons een herinnering. Je hebt dan nog eens veertien dagen de tijd om de premie te betalen. Doe je dat niet, dan wordt de verzekering tijdelijk stopgezet. Je bent dan niet meer verzekerd vanaf de eerste dag waarop je de premie had moeten betalen. Je blijft wel verplicht om de premie te betalen. De verzekering gaat weer in, één dag nadat wij alle openstaande premie hebben ontvangen. Bij een premieachterstand kunnen wij ook besluiten om de verzekering te beëindigen. 

Cortenraad Auto’s gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt ervoor dat verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens wordt voorkomen. Cortenraad Auto’s handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Meer informatie over wat er met je persoonsgegevens gebeurt, hoe deze worden beveiligd, met wie deze eventueel worden gedeeld en wat je rechten zijn, kun je lezen in ons privacy statement www.cortenraadautos.nl/privacy-verklaring 

 

5. Klachten en geschillen 

Ben je niet tevreden over ons product of ons werk? Dan willen wij dit graag van je horen. Dit geeft ons de kans je op een goede manier te helpen. En het helpt ons onze producten en ons werk te verbeteren. Probeer altijd eerst te praten met de Cortenraad medewerker die jou en jouw verzekering(en) kent. Dit kan de medewerker zijn die je eerder hebt gesproken zoals iemand van de Cortenraad receptie. Of de medewerker van de Cortenraad Alarmcentrale die je pechmelding in behandeling heeft. Vind je samen geen oplossing? Dan kun je een klacht 

bij ons melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@cortenraadautos.nl 

Wanneer je het hierna nog steeds niet eens bent met de afhandeling van je klacht, kun je een schriftelijke klacht sturen aan de directie van Cortenraad Auto’s. 

Cortenraad Auto’s 
T.a.v. de directie 
Aan de fremme 46 
6269BE Margraten 

Wij beantwoorden je klacht binnen veertien dagen. Lukt dit niet? Dan laten wij je dit weten. 

 

Vind je dat Cortenraad Auto’s je klacht niet of niet goed heeft opgelost? Neem dan binnen twee maanden na de schriftelijke reactie van de directie van Cortenraad Auto’s contact op met het onafhankelijke Geschillencommissie van de BOVAG  www.degeschillencommissie.nl 

Als je geen gebruik wilt maken van de Geschillencommissie van de BOVAG, kun je het geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter. Dit kun je ook doen wanneer de termijn voor het indienen van een klacht bij de BOVAG is verstreken. 

Aanvullende Voorwaarden Pechhulp Nederland 

Je bent verzekerd voor pechhulp als je met je voertuig pech in Nederland krijgt. Je bent ook verzekerd in je eigen woonplaats. Het doel van de pechhulp is dat je zo snel mogelijk weer verder kunt rijden met het verzekerde voertuig. Lukt dat niet, dan zoeken we een andere oplossing. In overleg met de pechhulpverlener bepaal je naar welke garage in de buurt je voertuig gebracht kan worden. Als je voertuig niet binnen 24 uur gemaakt kan worden, mag dat ook je eigen garage zijn. In de tussentijd regelen wij een vervangende auto (klasse B), waarin je maximaal 30dagen mag rijden. Zo heb je alle tijd om je voertuig te laten repareren en kun je gewoon verder.  

Wel verzekerd  

 • Pechhulpverlening voor maximaal vijf pechgevallen per verzekeringsjaar. 
 • Kosten van (nood)reparatie op de pechlocatie door de pechhulpverlener aan je voertuig. De kosten van onderdelen die noodzakelijk zijn voor het op weg helpen van je voertuig, worden niet vergoed. 
 • Kosten van het vervoeren van je voertuig naar de dichtstbijzijnde garage als reparatie op de pechlocatie niet kan. (Ook je bagage wordt vervoerd als je de bagage niet zelf mee kunt nemen). 
 • Kosten van het vervoeren van je voertuig naar een garagebedrijf in de buurt van je eigen woonplaats, als reparatie binnen 24 uur niet lukt. Ook je bagage wordt vervoerd als je de bagage niet zelf mee kunt nemen. Het vervoeren van je voertuig naar een garage in de buurt van je eigen woonplaats vergoeden wij maximaal twee keer per verzekeringsjaar. 
 • Kosten van opsturen van onderdelen om je voertuig weer rijklaar te maken.  Als dat nodig is moet je hiervoor een financiële garantie geven. 
 • Kosten van openbaar vervoer of taxi voor de bestuurder en passagiers naar één adres in Nederland. Of de zuivere huurkosten van een vervangende auto in de huurcategorie B voor maximaal 48 uur als reparatie van je voertuig niet binnen 48 uur mogelijk is. Deze vervangende auto krijg je bij maximaal twee pechgevallen per verzekeringsjaar. Kosten moeten eerst overlegd en goedgekeurd worden door de Cortenraad Alarmcentrale om voor vergoeding in aanmerking te komen.
 • Om vervangend vervoer te kunnen krijgen, moet je wel beschikken over een geldig identiteitsbewijs en een geldige creditcard. Dit zijn voorwaarden die bijna altijd door autoverhuurbedrijven worden gesteld. In het geval je niet aan deze voorwaarden of aan andere voorwaarden van het verhuurbedrijf kunt voldoen,  kunnen wij geen vervangend vervoer voor je regelen. 
 • Reiskosten naar de locatie van het verhuurbedrijf. Ook vergoeden wij eventuele afleverkosten die de verhuurder bij je in rekening brengt. 

Niet verzekerd  

 • Kosten van de reparatie in een garage. Je moet in de garage daarom ook zelf opdracht geven voor de reparatie. 
 • Reiskosten voor het ophalen van je voertuig na reparatie. 
 • Kosten van maaltijden, telefoonkosten en andere extra onkosten. 
 • Zie 2.7 van de Algemene Voorwaarden. 

Eigen risico? Je hebt geen eigen risico. 

 

Je bent verzekerd in Nederland. Ook in je eigen woonplaats. 

Let op: Je bent niet verzekerd op: 

 • Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland); 
 • Waddeneilanden: Op de eilanden Ameland, Terschelling en Texel ben je wel verzekerd.  

Aanvullende Voorwaarden Pechhulp Nederland + Europa 

Je bent verzekerd voor pechhulp als je in Europa met je voertuig pech krijgt. Wat wij bedoelen met Europa, lees je onder 1.2 en 1.3. Het doel van de pechhulp is dat je zo snel mogelijk weer verder kunt rijden met het verzekerde voertuig. Lukt dat niet, dan zoeken we een andere oplossing. De pechhulpverlener brengt je voertuig dan naar de dichtstbijzijnde garage. Als je voertuig niet binnen 48 uur gemaakt kan worden, kun je je voertuig naar je eigen garage in Nederland laten brengen. In de tussentijd regelen wij een vervangende auto (klasse B), waarin je maximaal 30 dagen mag rijden. Zo heb je alle tijd om je voertuig te laten repareren en kun je gewoon verder. Voor Pechhulp Nederland + Europa gelden onderstaande afspraken. Ook de Aanvullende voorwaarden Pechhulp Nederland gelden bij Pechhulp Nederland + Europa. 

Wel verzekerd  

 • Pechhulpverlening voor maximaal vijf pechgevallen per verzekeringsjaar. 
 • Kosten van (nood)reparatie door de pechhulpverlener aan je voertuig op de pechlocatie. De kosten van onderdelen die noodzakelijk zijn voor het op weg helpen van je voertuig, worden niet vergoed. 
 • Kosten van het vervoeren van je voertuig naar de dichtstbijzijnde garage als reparatie op de pechlocatie niet kan. Ook je bagage wordt vervoerd als je de bagage niet zelf mee kunt nemen. 
 • Kosten van het vervoeren van je voertuig naar een Nederlands garagebedrijf (bijvoorbeeld in je eigen woonplaats) als reparatie binnen 48 uur niet lukt. Ook je bagage wordt vervoerd als je de bagage niet zelf mee kunt nemen. 
 • Kosten van opsturen van onderdelen om je voertuig weer rijklaar te maken. Als dat nodig is, moet je hiervoor een financiële garantie geven. 
 • De kosten om je voertuig in te voeren in het land van stranding als de kosten van het vervoeren terug naar Nederland duurder is dan de restwaarde van je voertuig. Dus als je voertuig “total loss” is. 
 • Kosten om je voertuig te stallen. 
 • De zuivere huurkosten van een vervangende auto in de huurcategorie B als reparatie van je voertuig niet binnen 48 uur mogelijk is. Je kunt gebruikmaken van deze auto tot de oorspronkelijke einddatum van je reis met een maximum van 30 dagen. Deze vervangende auto krijg je bij maximaal twee pechgevallen per verzekeringsjaar. 
 • Om vervangend vervoer te kunnen krijgen, moet je wel beschikken over een geldig identiteitsbewijs en een geldige creditcard. Dit zijn voorwaarden die bijna altijd door autoverhuurbedrijven worden gesteld. In het geval je niet aan deze voorwaarden of aan andere voorwaarden van het verhuurbedrijf kunt voldoen, kunnen wij geen vervangend vervoer voor je regelen. 
 • Reiskosten naar de locatie van het verhuurbedrijf. Ook vergoeden wij eventuele afleverkosten die de verhuurder bij je in rekening brengt. 
 • Is reparatie van je voertuig niet mogelijk binnen 48 uur? Dan kun je in plaats van een vervangende auto ook kiezen voor vergoeding van de kosten van doorreizen naar de eerste plaats van bestemming. Of terugreis naar het huisadres. Wij vergoeden de reiskosten van de bestuurder en de passagiers op basis van tweede klas trein of vliegtuig economy class. Wij vergoeden ook de taxikosten naar en van het station of de luchthaven. De keuze voor trein of vliegtuig wordt door de Cortenraad Alarmcentrale gemaakt. 
 • Is reparatie van je voertuig niet mogelijk binnen 48 uur? En maak je geen gebruik van een vervangende auto of de mogelijkheid om met openbaar vervoer of het vliegtuig terug naar huis te reizen of naar de reisbestemming? Dan vergoeden wij de kosten van maximaal drie overnachtingen van de bestuurder en passagiers tot € 80,- per persoon per nacht. 
 • Kan de bestuurder door ziekte of ongeval het voertuig niet meer besturen? En kan niemand van de passagiers de besturing van het voertuig overnemen? Dan vergoeden wij de kosten van een vervangende chauffeur voor de terugreis naar Nederland of de doorreis naar de eerste plaats van bestemming. 

Niet verzekerd  

 • Kosten van de reparatie in een garage. Je moet in de garage daarom ook zelf opdracht geven voor de reparatie. 
 • Reiskosten voor het ophalen van je voertuig na reparatie. 
 • Kosten van maaltijden, telefoonkosten en andere extra onkosten. 
 • Zie 2.7 van de Algemene Voorwaarden. 
 • Eigen risico Je hebt geen eigen risico. 

1.2 Waar ben je verzekerd? 

Je bent verzekerd in de volgende landen en gebieden: 

Nederland, Andorra, België, Bosnië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Corsica, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Joegoslavië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije (Europesche gedeelte), Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland 

Aanvullende voorwaarden Pechhulp

Je bent verzekerd voor pechhulp als je in Nederland of Europa met je caravan of aanhangwagen pech krijgt. Het doel van de pechhulp is dat je zo snel mogelijk weer verder kunt rijden met de verzekerde caravan of aanhangwagen. Lukt dat niet? Dan zoeken we een andere oplossing. De pechhulpverlener brengt je caravan of aanhangwagen dan naar de dichtstbijzijnde garage. 

Je bent ook verzekerd voor het vervoeren van je caravan of aanhangwagen als je alleen pech hebt met je verzekerde (trekkende) voertuig en er met je caravan of aanhangwagen niets aan de hand is. Als je caravan of aanhangwagen niet binnen 48 uur gemaakt kan worden, wordt je caravan of aanhangwagen naar een garage in Nederland gebracht, bijvoorbeeld in je eigen woonplaats. In de tussentijd regelen wij een andere caravan of aanhangwagen als deze beschikbaar is, waarmee je zonder extra kosten maximaal 30 dagen mag rijden. Zo heb je alle tijd om je caravan of aanhangwagen te laten repareren en kun je gewoon verder. 

Met Pechhulp Europa ben je in Europa standaard verzekerd voor een vervangende auto in de categorie B voor maximaal 30 dagen. Met Pechhulp Nederland + Europa + Caravan ben je verzekerd voor een vervangende auto in de categorie B, C of D 

voor de duur van maximaal 30 dagen. Zo heb je ruim de tijd om je voertuig te laten repareren en heb je een ruime huurauto tot je beschikking. Wel zo prettig als je met je gezin onderweg bent. De categorie van de vervangende auto hangt af 

van de klasse van het verzekerde voertuig. 

Voor Pechhulp Nederland + Europa + Caravan/Aanhangwagen gelden onderstaande afspraken. Ook de Aanvullende voorwaarden Pechhulp Nederland + Europa 

gelden bij Pechhulp Nederland + Europa + Caravan/Aanhangwagen.

Wel verzekerd  

 • Pechhulpverlening voor maximaal vijf pechgevallen per verzekeringsjaar. 
 • De kosten van (nood)reparatie aan je caravan of aanhangwagen op de pechlocatie als dat mogelijk is. De kosten van onderdelen die noodzakelijk zijn voor het op weg helpen van je caravan of aanhangwagen, worden niet vergoed. 
 • De kosten van vervoer van je caravan of aanhangwagen en bagage naar de dichtstbijzijnde garage als reparatie op de pechlocatie niet mogelijk is. Deze kosten worden ook vergoed als er alleen pech is aan het trekkende voertuig en er met de caravan of aanhangwagen dus niets aan de hand is. 
 • De kosten van vervoer van je caravan of aanhangwagen en bagage naar een Nederlands garagebedrijf (bijvoorbeeld in je eigen woonplaats) als reparatie binnen 48 uur niet mogelijk is. Als de reis kan worden voorgezet met een (vervangende) caravan of aanhangwagen, vervalt het recht op vervoer van de bagage. 
 • De kosten voor het opsturen van onderdelen die noodzakelijk zijn om de caravan of aanhangwagen rijklaar te maken. Als dat nodig is, moet je hiervoor een financiële garantie geven. 
 • De zuivere huurkosten van een vervangende caravan of aanhangwagen, als deze beschikbaar is. Je kunt de vervangende caravan of aanhangwagen gebruiken tot het einde van je reis, met een maximum van 30 dagen. Deze vervangende caravan of aanhangwagen krijg je bij maximaal twee pechgevallen per verzekeringsjaar. 
 • Om een vervangende caravan of aanhangwagen te kunnen krijgen, moet je wel beschikken over een geldig identiteitsbewijs en een geldige creditcard. Dit zijn voorwaarden die bijna altijd door autoverhuurbedrijven worden gesteld. In het geval je niet aan deze voorwaarden of aan andere voorwaarden van het verhuurbedrijf kunt voldoen, kunnen wij geen vervangend vervoer voor je regelen. 
 • Reiskosten naar de locatie van het verhuurbedrijf. Ook vergoeden wij eventuele afleverkosten die de verhuurder bij je in rekening brengt. 
 • De kosten om je caravan of aanhangwagen te stallen. 
 • De kosten om je caravan of aanhangwagen in te voeren in het land van stranding als de kosten van het vervoeren terug naar Nederland duurder is dan de restwaarde van de caravan of aanhangwagen. Dus als je caravan of aanhangwagen "total loss" is. 

Niet verzekerd 

 • Kosten van de reparatie in een garage. Je moet in de garage daarom ook zelf opdracht geven voor de reparatie. 
 • Reiskosten voor het ophalen van je caravan of aanhangwagen na reparatie. 
 • Kosten van maaltijden, telefoonkosten en andere extra onkosten. 
 • Zie 2.7 van de Algemene Voorwaarden. 
 • Eigen risico Je hebt geen eigen risico.